Startverkstad

Startverkstad är en mötesteknik som är utvecklad av Cesam. Varje Startverkstad anpassas utifrån gruppens behov och situationen inför genomförandet.

Mötesverktyget ska ge svar på Varför, Vad och Hur, dvs. syfte, mål och organisation. Tekniken används för att ge deltagarna möjlighet att skissa på förslag för vidare bearbetning och senare beslut.

Startverkstaden är en mötesteknik för grupper på 6-25 personer. Flera parallella verkstäder kan genomföras samtidigt. Detta är ett arbetssätt för deltagare som vill organisera sig i t.ex en lokal styrelse/råd inom offentlig verksamhet, aktionsgrupp, förening eller i ett kooperativ.

  • Startverkstad kan användas av en erfaren samhällsarbetare med hjälp av manual och övrigt material.
  • Startverkstad bör inledas med en kort introduktion som tydliggör avsikten och förutsättningarna.
  • Processledaren ska vara insatt i problematiken/ämnet.
  • Processledaren bör också ha förmåga att lyfta fram, inspirera och synliggöra deltagarnas kunskaper.