Miniverkstad

Miniverkstad är en mötesteknik som är utvecklad av Cesam, med moment lånade av den mer kända s.k. SWOT-analysen. Varje Miniverkstad anpassas utifrån gruppen behov och situationen inför genomförandet.

Tekniken kan användas med grupper på 12 – 100 personer. Gruppen formulerar en gemensam framtidsbild, samtidigt som man arbetar med både hot och möjligheter. Vidare kommer gruppen överens om hur det påbörjade arbetet ska föras vidare. Miniverkstaden bör inledas med en kort introduktion som tydliggör avsikten och förutsättningarna.

  • Miniverkstad kan användas av en erfaren samhällsarbetare med hjälp av manual och övrigt material.
  • Miniverkstad genomförs av en eller två processledare beroende på gruppens storlek.
  • Processledaren ska vara insatt i problematiken/ämnet.
  • Processledaren bör också ha förmåga att inspirera, lyfta fram och synliggöra deltagarnas kunskaper.