Idéverkstad

Idéverkstad är en teknik utvecklad genom Cesams praktiska arbete. Varje Idéverkstad anpassas utifrån gruppens behov och den aktuella situationen.

Idéverkstaden kan genomföras i grupper på 6 – 8 personer och flera grupper kan arbeta parallellt. Idéverkstaden bör inledas med en kort introduktion som tydliggör avsikten och förutsättningarna.

  • Temat har arbetats fram i förberedelserna.
  • Arbetet fokuseras på positiva idéer hos deltagarna i gruppen.
  • Gruppen kommer överens om hur idéerna ska föras vidare.

Idéverkstad kan användas av en erfaren samhällsarbetare med hjälp av manual och övrigt material. Processledaren ska vara insatt i problematiken/ämnet. Processledaren bör också ha förmåga att inspirera, lyfta fram och synliggöra deltagarnas kunskaper.