Fokusgrupp

Fokusgrupp är en mötesteknik som flera organisationer har utvecklat under årens lopp. Cesams version är fokusgruppen baserad på samhällsarbetets värderingsgrund. Detta innebär att alla i gruppen tillmäts lika värde, att samtalet präglas av respekt och tillit. Det är även ett pedagogiskt förhållningssätt där alla tilltros ha vilja och förmåga att bidra i gruppen, samt att lärande uppstår genom reflexionen och då tankar formuleras i ord och skrift.

  • En mötesteknik för grupper på 10-15 deltagare.
  • Fokusgruppen är en mötesteknik som syftar till att mobilisera och systematisera gruppdeltagarnas erfarenheter, förståelse och tankar.
  • I samtalet uppstår nya kunskaper om ett bestämt tema och om gruppen.
  • Baseras på samtal i grupp under bestämda former, med avgränsningen till ett tema – fokus.
  • Fokusgrupp genomförs av en eller två processledare, som kan tekniken och som ger gruppen/organisationen möjlighet att använda och lyfta fram deras idéer om ämnet.
  • Fokusgrupp bör inledas med ett kort föredrag som tydliggör avsikten och förutsättningarna.
  • Processledaren ska vara insatt i problematiken/ämnet.
  • Ledaren bör också ha förmåga att inspirera, lyfta fram och synliggöra deltagarnas kunskaper.