Framtidsverkstad

Framtidsverkstaden kan användas av grupper och organisationer som vill få till stånd en process baserad på tankar och visioner omkring ett angeläget gemensamt tema. Det är en teknik som lyfter fram de idéer och visioner som finns i en grupp och som gör deltagarna medvetna om sina egna formuleringsmöjligheter. En lyckad framtidsverkstad ger en gemensam utgångspunkt för framtida handling och resulterar vanligtvis i omedelbar aktion i enlighet med de visioner som deltagarna själva valt att uttala.

  • Den bästa storleken på gruppen är mellan 15 – 25 personer. Med fler deltagare kan parallella verkstäder genomföras.
  • Lyfter fram de idéer och visioner som finns i grupper och organisationer.
  • Gör deltagarna medvetna om att de har egna formuleringsmöjligheter.
  • Ger en gemensam utgångspunkt för framtida handling och resulterar i omedelbar aktion.

Framtidsverkstaden leds av två erfarna processledare, som kan tekniken och som ger gruppen/organisationen möjlighet att använda och lyfta fram egna expertkunskaper i ämnet. Processledarna ska även kunna analysera och strukturera gruppens arbete.