Framgångsanalys

Framgångsanalys (Achievement Workshop) är en mötesteknik inspirerad av den internationellt kända metoden Process Quality Management, PQM. Den är utvecklad av David N Thomas, f.d. chef för Community Dev. Foundation UK, forskare och organisationskonsult. Cesam har lärt sig tekniken av honom och utvecklat den för svenska förhållanden.

Tekniken arbetar med verksamhetens framgångsfaktorer, hinder/möjligheter, organisationens självbild, samarbetspartners/motståndare, tillgångar och resurser samt verksamhetens mål.

Framgångsanalys är en mötesteknik som strävar efter att alla berörda inom en verksamhet/organisation ska förstå och omfatta verksamhetens mål. Frågeställning/problem kan vara av olika karaktärer. Tekniken är flexibel och kan anpassas efter varje organisations specifika förutsättning och önskemål. Användningsområden för tekniken kan vara t.ex. ledningsgrupper, projekt/arbetslag och styrelser.

  • Framgångsanalys genomförs av en erfaren processledare, som ska ge deltagarna möjligheter att formulera sitt kunnande om verksamheten/organisationen.
  • Processledaren ska noga ha satt sig in i verksamhetens/organisationens struktur.
  • Processledaren ska ha tagit del av organisationens mål och verksamhet.
  • Processledaren lyfter fram de ”tysta” deltagarna i verksamheten/organisationen.