Cafédialog

Cafédialog är en metod som lämpar sig för grupper på minst 15 personer. Den har sin utgångspunkt i att det ofta är i de informella mötena man har spännande diskussioner och utvecklar nya idéer. På kort tid kan man få fram nya infallsvinklar och idéer inom det tema som man önskar belysa. Alla får möjlighet att bidra till diskussionen, och man kan också påtala en nätverksbyggande dimension, då man kommer i kontakt med många människor på kort tid.

En processledare har det övergripande ansvaret för att tidsramar och grundläggande regler efterföljs. Man utgår ifrån ett antal bord, vart och ett med olika temaområden som ska diskuteras. Vid varje bord finns en kafévärd som är utsedd på förhand. Kafévärden har som ansvar att uppmuntra alla deltagare att vara aktiva och lyfta fram frågeställningar som håller diskussionen levande och konstruktiv, samt ser till att det inte förekommer någon argumentation. Det kan också falla på kafévärden att anteckna stickord kring det som deltagarna vid bordet kommer fram till. Värden bör ha fått en viss introduktion till metoden och instruktioner av processledaren.