3 x Plus och Minus

3 x Plus och Minus är en mötesteknik som är utvecklad av Cesam.
Mötestekniken används för demokratiarbete där tiden är knapp. Detta kan
vara föräldramöten, föreningsmöten, arbetsmöten och konferenser i företag
och möte med personal och brukare inom kommunal verksamhet.

3 x Plus och Minus är en mötesteknik vars namn syftar på 3 positiva och 3
negativa faktorer av betydelse för den aktuella verksamheten. Det
arbetsmaterial som deltagarna tar fram blir hanterligt för gruppen under kort
tid, samtidigt som det ger tillräckligt med material för att inte bli ytligt.

  • En mötesteknik för grupper på max 8 personer. Flera parallella grupper
    är möjliga.
  • 3 x Plus och Minus pågår under 1,5 – 2 timmar.
  • Deltagarna ska inbjudas kring ett angeläget ämne, gemensamt tema
    eller ett viktigt utvecklingsområde.
  • Sluttiden ska vara känd och respekteras.
  • Noggrann planering och introduktion av arbetet.