Våra mötestekniker

Det är i mötet mellan människor som vi tillsammans förändrar världen. De möten där vi medverkar ska präglas av ömsesidig respekt, aktivt lyssnande, öppenhet för att våga pröva tankar och ambition att omsätta idéer i praktiken.

Våra metoder ska präglas av dialog som är en förutsättning för samförstånd, d.v.s. att förstå tillsammans. Dialog är ett öppet utbyte där båda parters insikt och förståelse ökar.

Varje möte är unikt. Våra möten planeras och förbered i samarbete med Dig som uppdragsgivare. Vår samlade erfarenhet och den förförståelse vi får av Dig är garant för kvalité i mötet.

Nedan följer våra mötestekniker: