Historia

1984 ville landstinget, kommunen och högskolan i Örebro hitta nya metoder för demokratiutveckling och folkhälsoarbete. Samarbetsprojektet Cesam startades. Örebro läns landsting ombildade 1993 Cesam till en stiftelse som har vuxit till ett uppdragsfinansierat centrum för samhällsarbete, mobilisering och kompetensutveckling. Ofta med utgångspunkt i erfarenheterna från Örebro har vi byggt en bred kunskapsbas och ett unikt nätverk bland samhällsarbetare i Sverige och i utlandet.

Sedan starten har fler än 30 000 personer deltagit i våra workshops. Vi har arbetat som rådgivare och processledare på över 300 orter i Sverige. Vi har lett och deltagit i projekt på ett femtiotal orter i 30 länder i Europa (19 inom EU). Vi samarbetar med så kallade NGOs (frivilligorganisationer) runt om i Sverige och Europa.