Hem

Stiftelsen Cesams syfte är att initiera, utveckla och stödja samhällsarbete och lokalt utvecklingsarbete. Därför utvecklar och introducerar Cesam nya arbetsmodeller, metoder och mötestekniker. Dessa resurser skall tillhandahållas till organisationer och grupper inom alla samhällsområden i frivillig, offentlig och privat sektor.

Cesam bedriver från och med mitten av oktober 2016 ingen operativ verksamhet.