Hem

Stiftelsen Cesams syfte är att initiera, utveckla och stödja samhällsarbete och lokalt utvecklingsarbete. Därför utvecklar och introducerar Cesam nya arbetsmodeller, metoder och mötestekniker. Dessa resurser skall tillhandahållas till organisationer och grupper inom alla samhällsområden i frivillig, offentlig och privat sektor.

Cesams verksamhet är uppdragsfinansierad och uppdragen utformas tillsammans med våra uppdragsgivare på så sätt att Cesams generella kompetens alltid prövas i relation till det aktuella behovet.